Anmäl bassängbadsverksamhet

Om du planerar att driva en bassängbadsverksamhet som används av flera människor måste du anmäla det till kommunen.

Till anmälan ska du skicka med

  • planritning över lokalerna samt information om vad de olika rummen ska användas till. Exempelvis bassänger, reningsanläggning, omklädningsrum, toaletter, duschar, städutrymmen och förråd
  • protokoll över senast utförda OVK (obligatorisk ventilationskontroll) och luftflödesprotokoll där lokalernas projekterade och uppmätta till till- och frånluftsflöden framgår
  • beskrivning av reningssytemet: kapacitet (antal badande per dygn), filtertyp, flöde genom filter i kubikmeter per timme, omsättningstid (antal gånger per dygn), spädvattenmängd i liter per badande, typ av desinfektionsmedel, beskrivning av pH-justering och övrig teknik som till exempel flockning eller UV-ljus
  • avloppslösning, om lokalen är utanför det kommunala avloppsnätet.

Du måste lämna in din anmälan senast sex veckor innan du planerar att starta verksamheten.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.