Anmäl bassängbadsverksamhet

Om du planerar att driva en bassängbadsverksamhet som används av flera människor måste du anmäla det till kommunen.

Till anmälan ska du skicka med

  • planritning över lokalerna samt information om vad de olika rummen ska användas till. Exempelvis bassänger, reningsanläggning, omklädningsrum, toaletter, duschar, städutrymmen och förråd
  • protokoll över senast utförda OVK (obligatorisk ventilationskontroll) och luftflödesprotokoll där lokalernas projekterade och uppmätta till till- och frånluftsflöden framgår
  • beskrivning av reningssytemet: kapacitet (antal badande per dygn), filtertyp, flöde genom filter i kubikmeter per timme, omsättningstid (antal gånger per dygn), spädvattenmängd i liter per badande, typ av desinfektionsmedel, beskrivning av pH-justering och övrig teknik som till exempel flockning eller UV-ljus
  • avloppslösning, om lokalen är utanför det kommunala avloppsnätet.

Du måste lämna in din anmälan senast sex veckor innan du planerar att starta verksamheten.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.