Blanketter och e-tjänster

 

Här hittar du ansökningar och andra ärenden som ska skickas in till kommunen. Oftast får du ladda du ner en blankett som du skriver ut, fyller i och skickar in med vanlig post. För vissa ärenden finns särskilda e-tjänster där du skickar in din ansökan via webben.

Visa alla
 1. Ansök om schakttillstånd
 2. Ansök om tillstånd för minskad provtagning av dricksvattenkontroller
 3. Ansök om tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker
 4. Ansök om tillstånd för spridning av kemiska bekämpningsmedel
 5. Egenkontrollprogram för försäljning av folköl, tobak och e-cigaretter
 6. Egenkontrollprogram för försäljning av receptfria läkemedel
 7. Informera om nedläggning av miljöfarlig verksamhet
 8. Provtagningsschema vid dricksvattenkontroll
 9. Skicka in skrotningsintyg för aggregat med köldmedier
 10. Underrätta om markarbete i förorenat område
 11. Ansök om dispens att sprida bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt
 12. Ansök om dispens från skyddsföreskrifter inom vattenområde
 13. Anmäl återvinning av massor eller avfall för anläggningsändamål
 14. Anmäl anläggning för köldmedier
 15. Anmäl bassängbadsverksamhet
 16. Anmäl försäljning av folköl-tobak
 17. Anmäl förändring av verksamheten
 18. Anmäl lantbruk med fler än 100 djurenheter
 19. Anmäl miljöfarlig verksamhet
 20. Anmäl PCB-sanering av fogmassor
 21. Anmäl registrering av dricksvattenanläggning
 22. Anmäl sanering av kvicksilverförorenade avloppsrör
 23. Anmäl sanering och efterbehandling av förorenat område
 24. Anmäl solarium
 25. Anmäl spridning av kemiska bekämpningsmedel
 26. Ansök om nyttoparkeringstillstånd
 27. Ansök om trafikanordningsplan
 28. Anmäl installation av fettavskiljare
 29. Ansök om dispens för installation av fettavskiljare
 30. Anmäl att driva skola, förskola eller fritidshem
 31. Ansökan om dispens från skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde
 32. Ansök om godkännande - daglig verksamhet
 33. Ansök om godkännande - hemtjänst
 34. Ansök om byggvatten
 35. Underrätta om driftstörning
 36. Anslut till kommunalt vatten och avlopp
 37. Anmäl krossverksamhet
 38. Anmäl registrering av livsmedelsanläggning
 39. Anmäl yrkesmässig hygienisk verksamhet

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.