Blanketter och e-tjänster

 

Här hittar du ansökningar och andra ärenden som ska skickas in till kommunen. Oftast får du ladda du ner en blankett som du skriver ut, fyller i och skickar in med vanlig post. För vissa ärenden finns särskilda e-tjänster där du skickar in din ansökan via webben.

Visa alla
 1. Provtagningsschema vid dricksvattenkontroll
 2. Skicka in skrotningsintyg för aggregat med köldmedier
 3. Underrätta om driftstörning
 4. Underrätta om markarbete i förorenat område
 5. Anmäl att driva skola, förskola eller fritidshem
 6. Anmäl bassängbadsverksamhet
 7. Anmäl förändring av verksamheten
 8. Anmäl installation av fettavskiljare
 9. Anmäl krossverksamhet
 10. Anmäl PCB-sanering av fogmassor
 11. Anmäl registrering av dricksvattenanläggning
 12. Anmäl registrering av livsmedelsanläggning
 13. Anmäl sanering av kvicksilverförorenade avloppsrör
 14. Anmäl sanering och efterbehandling av förorenat område
 15. Anmäl solarium
 16. Anmäl spridning av kemiska bekämpningsmedel
 17. Anmäl yrkesmässig hygienisk verksamhet
 18. Ansökan om dispens från skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde
 19. Ansök om byggvatten
 20. Ansök om dispens att sprida bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt
 21. Ansök om dispens från skyddsföreskrifter inom vattenområde
 22. Ansök om dispens för installation av fettavskiljare
 23. Ansök om godkännande - daglig verksamhet
 24. Ansök om godkännande - hemtjänst
 25. Ansök om nyttoparkeringstillstånd
 26. Ansök om schakttillstånd
 27. Ansök om tillstånd för minskad provtagning av dricksvattenkontroller
 28. Ansök om tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker
 29. Ansök om tillstånd för spridning av kemiska bekämpningsmedel
 30. Ansök om trafikanordningsplan
 31. Egenkontrollprogram för försäljning av receptfria läkemedel
 32. Informera om nedläggning av miljöfarlig verksamhet
 33. Anmäl anläggning för köldmedier
 34. Ansök om tillstånd att sälja tobak i partihandel
 35. Anmäl försäljning av folköl
 36. Anmäl försäljning av e-cigaretter
 37. Ansök om tillstånd att sälja tobak i detaljhandel
 38. Anmäl lantbruk med fler än 100 djurenheter
 39. Anmäl miljöfarlig verksamhet
 40. Anmäl användning av avfall för anläggningsändamål
 41. Anslut till kommunalt vatten och avlopp

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.