Steg 4 - Mot Årets Stadskärna

Workshop om samverkan inom fastighetsutveckling, stormöte och kvällsvandring med Svenska Stadskärnor! Du behöver inte ingå i en fokusgrupp för att delta. Vi anpassar oss efter det rådande läget med covid-19.

Datum: 22 okt 2020 00:00 - 22 okt 2020 00:00
Plats: Se nedan

Workshop om fastighetsutveckling, 22 oktober

Svenska Stadskärnor leder workshop riktad mot kommersiella fastighetsägare, stora arbetsgivare, politiker och nyckeltjänstemän inom främst plan, mark och exploatering för att diskutera långsiktig utveckling av stadskärnan och samarbetet.

VAR: Cinema, Torggatan 28

ANMÄLAN: Senast 20 oktober till info@enkopingcentrum.se

PROGRAM

Kl 14.30–17.00

  • Stadsvandringarna och enkäterna, vad kom fram där?
  • Sakfrågor: styrkor och svagheter i SWOT-analyserna kopplat till dagens samverkan mellan parterna

Stormöte, 22 oktober

Gemensamt stormöte för alla som deltar i BID-processen.

VAR: Westerlundska gymnasiets aula, Sandbrogatan 2

ANMÄLAN: Senast 20 oktober till info@enkopingcentrum.se

PROGRAM

Kl 18.00–18.30 Registrering, mingel och fika

Kl 18.30–20.30

  • - Nulägesanalysen – utdelning och presentation
  • - Enkäterna, vad kom fram där?
  • - Bruttolistor – fokusgrupper, politiker och fastighetsägare presenterar sina egna listor
  • - Introduktion till affärsplanen
  • - Avsiktsförklaringar
  • - Fastighetsägarna: Vårt arbete så här långt!
  • - Inför nästa steg

Kvällsvandring, 22 oktober

Gemensam kvällsvandring i stadskärnan för alla som deltar i BID-processen.

VAR: Samling Westerlundska gymnasiet, Sandbrogatan 2 (utanför entrén)

ANMÄLAN: Senast 20 oktober till info@enkopingcentrum.se

Kl 20.30–21.30

Läs mer om Årets Stadskärna här!