Fristående förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg

Om du planerar att driva fristående förskola eller pedagogisk omsorg måste du ansöka om tillstånd.

Om du ska starta en fristående förskola eller pedagogisk omsorg ansöker du om tillstånd hos utbildningsförvaltningen i Enköpings kommun.

Du måste alltid göra en anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen om att du startar verksamheten och om du ska servera mat.

Då den fristående verksamheten omfattas av flera lagstiftningar måste du ha kontakt med både skolnämnden, miljöavdelningen och byggavdelningen.

För att bedriva verksamhet krävs bland annat: Ändamålsenliga lokaler, att du följer Livsmedelsverkets rekommendationer Bra mat i förskolan, att du inte har några husdjur i hemmet/ lokalerna, att din verksamhet ingår i kommunens gemensamma kö och placering. Är du dagbarnvårdare måste du ha ett fungerande vikariesystem, om du eller en familjemedlem skulle bli sjuk eller om du är ledig.

Vanliga frågor

Hur ansöker jag till utbildningsförvaltningen?

Om du vill starta en fristående förskola eller pedagogisk omsorg ska du ansöka om tillstånd från utbildningsförvaltningen. Det gör du på våra blanketter. Blanketten skickar du till oss på utbildningsförvaltningen.

Enköpings kommun
Utbildningsförvaltningen
745 80 Enköping

 Är du osäker eller har frågor kontaktar du oss på 0171-62 50 00 eller kommunen@enkoping.se

Måste jag göra en ansökan/anmälan?

Ja, det måste du göra. Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera en fristående förskola eller öppen förskola.

När måste jag göra en anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen?

Du måste lämna in en skriftlig anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen senast sex veckor innan du planerar att starta verksamheten. Det gäller både kommunal och fristående verksamhet. Tiden börjar att räknas från det datum som din anmälan är komplett.

Att anmäla start av skol- eller fritidsverksamhet till miljö- och byggnadsförvaltningen

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.