Daglig verksamhet

Kundval innebär att kommunen erbjuder privata företag möjlighet att godkännas som utförare av daglig verksamhet.

Lagen om valfrihetssystem (LOV) är en form av konkurrensutsättning som många kommuner och landsting vill prova för att skapa nya alternativ till traditionell egenregi­verksamhet eller drift­entreprenader.

Vanliga frågor

Vad krävs för att bli utförare?

Det krävs att intresserade företag lämnar in en ansökan enligt det förfrågningsunderlag som antagits av vård- och omsorgsnämnden. Förfrågningsunderlaget innehåller krav och riktlinjer som de företag som vill bli utförare av daglig verksamhet måste leva upp till.

Hur går processen till?

När ansökan är inlämnad kommer ansvariga på företaget att kallas till en intervju. Därefter fattar kommunen beslut av om företaget godkänns som utförare eller inte.

Relaterat

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.