Riktlinjer och råd för oljeavskiljare

Verksamheter som kan orsaka oljeföroreningar i avloppsvattnet ska använda oljeavskiljare för att förhindra utsläpp.

Varför måste jag ha en oljeavskiljare?

Verksamheter som kan orsaka oljeföroreningar i avloppsvattnet ska använda oljeavskiljare för att förhindra utsläpp. Det kan gälla platser där olja och bensin förekommer i anslutning till spill- och dagvatten, till exempel fordonstvättar, gör-det-själv-hallar, motor- och servicehallar, verkstäder, garage med golvavlopp och stora parkeringsplatser.

Du måste underhålla den regelbundet

För att oljeavskiljaren ska fungera behöver du underhålla den regelbundet. Du behöver också kontrollera att den klarar av att rena avloppsvattnet som kommer från din verksamhet. Det gäller även dig som använder en oljeavskiljare som inte är din egen, till exempel om du hyr en lokal där fastighetsägaren ansvarar för skötseln av avskiljaren.

Om du har en ny oljeavskiljare ska tillverkaren ha lämnat instruktioner om hur den ska skötas. Generellt behöver du regelbundet kontrollera slamnivå, oljeskiktets tjocklek och att att larmgivare fungerar.

Tömning och besiktning vart femte år

Du bör tömma och besiktiga avskiljarsystemet minst vart femte år. Vid femårsbesiktningen ska oljeavskiljaren kontrolleras så att den är i gott skick och att den inte läcker ut förorenat vatten. Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen om du vill ha mer information om vad som kan gälla i ditt fall.

Kontaktuppgifter till företag som utför femårsbesiktning hittar du till exempel på:

webbplatsen swedac.se

webbplatsen stor.org

Tömning av oljeavskiljare

Du behöver tömma din oljeavskiljare med jämna mellanrum. Du bör tömma den när det har blivit 50 procent av den volym slam som får plats eller 80 procent av den mängd olja som kan finnas i oljeavskiljaren. Efter att du har tömt oljeavskiljaren ska du omedelbart fylla den med vatten.

Tillstånd för att transportera farligt avfall

Slammet i en oljeavskiljare är förorenat med olja och metaller och räknas därför som farligt avfall. Den som genomför tömningen ska ha tillstånd att transportera farligt avfall. Även slammet i sandfång i till exempel golvrännor i tvätthallar är farligt avfall.

Du måste skriva ett transportdokument

När oljeavskiljaren töms ska du och tömningsföretaget skriva ett transportdokument som beskriver avfallstransporten. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag och avfallsmängd samt vem som är lämnare och vem som är mottagare av avfallet. Dokumentet ska du spara för att kunna intyga att avfallet har hanterats korrekt.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.