Oljeavskiljare

Verksamheter som kan orsaka oljeföroreningar i avloppsvattnet ska använda oljeavskiljare för att förhindra utsläpp.

Det kan gälla platser där olja och bensin förekommer i anslutning till spill- och dagvatten, till exempel biltvättar, verkstäder och stora parkeringsplatser.

Innan du installerar en ny oljeavskiljare behöver du anmäla ditt byggprojekt till kommunen. Du bör också kontakta miljöavdelningen för att ta reda på om det du ska göra kräver en anmälan om miljöfarlig verksamhet.

Vanliga frågor

Behöver jag installera en oljeavskiljare?

I många fall är det bäst att välja en lösning utan avlopp. Det kan till exempel vara en ränna i golvet där eventuellt vatten kan dunsta bort.

Verksamheter som kan orsaka olje- eller metallföroreningar till avloppsvattnet ska använda oljeavskiljare för att förhindra utsläpp. Det kan gälla platser där olja och bensin förekommer i anslutning till spill- och dagvatten, till exempel fordonstvättar, gör-det-själv-hallar, motor- och servicehallar, verkstäder, garage med golvavlopp och stora parkeringsplatser.

Vilken modell och standard ska jag välja på min oljeavskiljare?

Enligt kommunens riktlinjer för oljeavskiljare ska du installera en oljeavskiljare av klass I, utformad enligt standarden SS-EN 858.

Vilken modell du ska välja beror bland annat på hur stort vattenflöde oljeavskiljaren belastas med och om vattnet innehåller kemikalier, till exempel avfettningsmedel. Det beror också på vart avloppsvattnet leds vidare. Konsulter som säljer oljeavskiljare och företag som arbetar med besiktning av oljeavskiljare kan ofta hjälpa till med dimensionsberäkningar. För vissa verksamheter, som fordonstvättar, kan det krävas att du också har en efterföljande rening efter oljeavskiljaren.

Om du är osäker på vilken lösning du ska välja kan du rådgöra med kommunens miljöavdelning. 

Hur ska jag sköta oljeavskiljaren och hur ofta behöver den tömmas?

För att oljeavskiljaren ska fungera behöver du underhålla den regelbundet. Om du har en ny oljeavskiljare ska tillverkaren ha lämnat instruktioner om hur den ska skötas. Generellt behöver du regelbundet kontrollera slamnivå, oljeskiktets tjocklek och att larmgivare fungerar.

Du behöver också kontrollera att den klarar av att rena avloppsvattnet som kommer från din verksamhet. Det gäller även dig som använder en oljeavskiljare som inte är din egen, till exempel om du hyr en lokal där fastighetsägaren ansvarar för skötseln av avskiljaren.

Oljeavskiljaren bör tömmas när halva slamvolymen eller 80 procent av lagringsvolymen för olja är fylld eller minst en gång om året.

I Naturvårdsverkets faktablad om oljeavskiljare kan du läsa mer och hitta stöd om hur du ska sköta din oljeavskiljare.

Naturvårdsverkets faktablad om oljeavskiljare

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.