Oljeavskiljare

Ska du installera en ny oljeavskiljare måste du göra en bygganmälan till kommunen. Du kan också behöva göra en anmälan om miljöfarlig verksamhet.

Innan du installerar en ny oljeavskiljare behöver du anmäla ditt byggprojekt till kommunen. Du bör också kontakta miljöavdelningen för att ta reda på om det du ska göra kräver en anmälan om miljöfarlig verksamhet.

Verksamheter som kan orsaka oljeföroreningar i avloppsvattnet ska använda oljeavskiljare för att förhindra utsläpp.

Vanliga frågor

När ska jag tömma och besiktiga oljeavskiljaren?

Du bör tömma och besiktiga avskiljarsystemet minst vart femte år. Vid femårsbesiktningen ska oljeavskiljaren kontrolleras så att den är i gott skick och att den inte läcker ut förorenat vatten.

Riktlinjer och råd om oljeavskiljare

Vilken modell ska jag använda?

Det finns många olika sorters oljeavskiljare. Vilken modell du bör använda beror bland annat på hur stort vattenflöde oljeavskiljaren belastas med och om vattnet innehåller kemikalier, till exempel avfettningsmedel. Det beror också på vart avloppsvattnet leds vidare. Konsulter som säljer oljeavskiljare och företag som arbetar med besiktning av oljeavskiljare kan ofta hjälpa till med dimensionsberäkningar.

Om den oljeavskiljaren du har inte är lämplig för din verksamhet bör du installera en ny av klass I, utformad enligt standarden SS-EN 858.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.