Sälja receptfria läkemedel

Om du ska sälja receptfria läkemedel utanför öppenvårdsapotek måste du anmäla det till Läkemedelsverket innan du påbörjar försäljningen.

För att öka tillgängligheten till läkemedel för konsumenterna, får näringsidkare driva detaljhandel med vissa receptfria läkemedel på andra ställen än på öppenvårdsapotek. Information om försäljning, regler och anmälnings­blankett hittar du på Läkemedelsverkets webbplats.

Läkemedelverkets webbplats

Du måste ha ett egenkontrollprogram

När du lämnar in din anmälan ska du även ha upprättat ett egenkontrollprogram. Om du vill, kan du använda kommunens mall för egenkontrollprogram. Du kan också upprätta ett på egen hand.

Kommunens mall för egenkontrollprogram

Vem kontrollerar försäljningen?

I Enköpings kommun ansvarar socialnämnden för kontrollen av försäljningen. Läkemedelsverket ansvarar för den övergripande tillsynen. De kan förbjuda försäljning om du inte följer gällande lagar och regler.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.