Processkarta för registrering av verksamhet för livsmedel

Här visar vi också processen för den första livsmedelskontrollen. Tidsangivelserna är ungefärliga och beror på ärendets omfattning.

Processkarta

1. Anmälan om registrering

1.1 Anmälan

Lorem ipsum har inte bara överlevt fem århundraden, utan även övergången till elektronisk typografi utan större förändringar Det blev allmänt känt på 1960-talet i samband med lanseringen av.

1.2 Registrering

Lorem ipsum har inte bara överlevt fem århundraden, utan även övergången till elektronisk typografi utan större förändringar. Det blev allmänt känt på 1960-talet i samband med lanseringen av.

2. Livsmedels-kontroll

2.1 Inspektion

Lorem Ipsum är en utfyllnadstext från tryck- och förlagsindustrin. Lorem ipsum har varit standard ända sedan 1500-talet, när en okänd boksättare tog att antal bokstäver och blandade dem för att göra.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: naringsliv@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.