Kommunalt vatten och avlopp

Du som ska starta en ny verksamhet eller bygga ett flerbostadshus behöver ansöka om att ansluta till vatten och avlopp.

Du som ska starta ny verksamhet behöver ansluta till kommunalt vatten- och avlopp. Ska du bygga nytt är det viktigt att du kontaktar oss så tidigt som möjligt i byggprocessen. Därefter ska du skicka in en ansökan om att få ansluta. Då kan vi göra en bedömning om det är möjligt och vad det kommer att kosta.

Vanliga frågor

Vem ska jag kontakta?

När du ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp behöver du kontakta kommunens vatten- och avloppsavdelning i ett tidigt skede.

Det gör du genom e-post: anslutningva@enkoping.se.

Vad kostar det?

Kostnaden för att ansluta vatten och avlopp för flerbostadshus eller verksamhet beror på flera olika faktorer. Du kan kontakta anslutningva@enkoping.se för att få hjälp.

Kan jag ansluta byggnadens sprinklersystem till ledningsnätet?

Kommunen har bara skyldighet att förse kunderna med dricksvatten. Det hör ihop med att de som betalar va-taxan ska påverkas så lite som möjligt. Det innebär att företaget som behöver ett sprinklersystem i de allra flesta fall får ordna en egen cistern. Kontakta anslutningva@enkoping.se för att höra hur du behöver göra. 

Fördjupning

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.