Grävning och schaktning

Du som planerar att gräva eller schakta på kommunens mark behöver först söka tillstånd hos kommunen.

Du som ska gräva eller schakta på kommunens mark behöver söka tillstånd hos kommunen. Ansökan behöver vara godkänd innan du sätter igång med arbetet.

Du gör din ansökan genom e-tjänsten "Ansök om schakttillstånd". Du behöver också ansöka om en trafikordningsplan.

Vanliga frågor

När behöver jag skicka in en trafikanordningsplan?

Du ska skicka in en trafikanordningsplan om ditt arbete kommer att påverka trafiken. Om du använder e-tjänsten finns det möjlighet att skicka in trafikanordningsplanen inom den tjänsten.

Vilka krav och regler finns det för att få gräva och schakta kommunens mark?

Du hittar föreskrifterna om grävning och schakt längre ner på sidan. I kommunens lokala ordningsföreskrifter finns också regler som gäller grävning och schaktning. Även ordningsreglerna finns längre ner på sidan.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.