Bygglov

Samma regler för bygglov gäller för både företagare och privatpersoner. Du behöver ansluta till byggvatten.

I enstaka fall finns det inte lika hårda krav vad på vad som kräver byggnadslov eller strandskyddsdispens. Det gäller framför allt dig som driver jordbruksverksamhet, fiske eller liknande.

​Om byggnaden är inom kommunalt verksamhets­område för vatten och avlopp kan du ansluta till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Du behöver skicka in en ansökan om detta i god tid så att vatten- och avloppsavdelningen får vetskap om din anslutning och kan hantera den så smidigt som möjligt.

Tänk på att du under byggnadstiden kan behöva byggvatten. Mejla till anslutningva@enkoping.se eller ring 0171-62 50 00 redan innan du ansöker om bygglov, så hjälper de dig med det.

Vanliga frågor

Ingår anslutning till kommunalt vatten och avlopp i bygglovsansökan?

Om byggnaden är inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp kan du ansluta till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Du behöver skicka in en ansökan om detta i god tid så att vatten- och avloppsavdelningen får vetskap om din anslutning och kan hantera den så smidigt som möjligt. I kommunens karttjänst kan du se om din fastighet ingår i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Kommunens karttjänst

Anslut till kommunalt vatten och avlopp

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.