Utvecklingsprogram handelsområde

Enköping har ett externt handelsområde som är placerat mellan E18 och järnvägen med närhet till riksväg 70. Det kallas för Myranområdet.

I utvecklingsprogrammet för Myranområdet har kommunen tillsammans med företagare och fastighetsägare i området analyserat platsen. Tillsammans har de tittat på hur området ser ut och används i dagsläget och målat upp riktlinjer för området ska utvecklas i framtiden.

Se utvecklingsprogrammet för Myranområdet

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.