Kontakta upphandlare

Om du har frågor om hur kommunen arbetar med upphandling går det bra att höra av dig till någon av våra upphandlare.

Kommunledningskontoret

På kommunens kommunledningskontor finns en upphandlingsenhet. Upphandlingsenheten är en central upphandlings- och inköpsfunktion som arbetar för att bygga upp en väl fungerande och effektiv upphandlings- och inköpsverksamhet i kommunen.

Upphandlingsenheten ansvarar i första hand för de förvaltningsgemensamma upphandlingarna, avtalstecknande, avtalsuppföljningar med mera. De jobbar för att samordna kommunens avtal och inköp, skapa effektiva rutiner både internt och externt, sträva efter ett totalekonomiskt tänkande, stimulera miljötänkande vid upphandling och inköp samt att verka för ett införande av elektroniskt dokumentflöde i upphandling, beställning och fakturering.

På upphandlingsenheten finns:

Upphandlingschef Anette Forslund
E-post: anette.forslund@enkoping.se

Upphandlare Henrik Casell
E-post: henrik.casell@enkoping.se

Upphandlare Nathalie Andersen
E-post: nathalie.andersen@enkoping.se

Upphandlare Matilda Alskog
E-post: matilda.alskog@enkoping.se  

Upphandlingsassistent Anita Karlsson
E-post: anita.karlsson@enkoping.se

Inköpsassistent Camilla Egerstrand Toresäter
E-post: camilla.egerstrand.toresater@enkoping.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar i huvudsak för kommunens entreprenadupphandlingar och för förvaltningsspecifika upphandlingar inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

Upphandlare Anna-Maria Törnblom Vikström
anna-maria.tornblom.vikstrom@enkoping.se

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.