Offentlig upphandling

Enköpings kommun handlar varor och tjänster för cirka 600-800 miljoner kronor per år. Våra inköp innefattar varor, tjänster och entreprenader inom en mängd branscher i små som stora volymer.

För att garantera att skattebetalarnas pengar används på det mest effektiva sättet finns regler för hur vi gör våra upphandlingar och inköp. För oss är det viktigt att skapa konkurrens och ge alla en chans att vara med och leverera till oss.

Upphandlingar styrs främst av lagen om offentlig upphandling (LOU). Där slås några grundläggande principer fast, bland annat att all offentlig upphandling ska kännetecknas av likabehandling av leverantörer, transparens (förutsebarhet och öppenhet) och att krav som ställs ska vara rimliga och proportionella.

För dig som företagare finns det stora affärsmöjligheter som leverantör till offentlig sektor, som totalt i Sverige omsätter cirka 500–800 miljarder kronor. Genom att öka din kompetens inom offentlig upphandling, ökar du möjligheterna för ditt företag att växa inom en marknad som påverkar samhällsekonomin såväl lokalt och regionalt som nationellt och inom EU.

Fördjupning

Hur kommunen arbetar med upphandling

Att tänka på för er som lämnar anbud

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.