Språkmiljö

Här hittar du tips och råd kring en god språkmiljö.

Datorhörna

Att vänja barnen på förskolan att det finns dator, där det ska finnas bra pedagogiska program, som utvecklar barns lärande.

Läshörna

Barn som läser en bok

Ett rum eller avskild plats med god tillgång till böcker. Det ska finnas böcker som passar åldrar och intressen. Det är viktigt att barnen når upp till böckerna och kan ta dem när de själva vill.

Läshörnan eller rummet bör vara avsides på förskolan så att man inte störs av ljuden av de andra barnen. Rummet ska vara inspirerande och inbjudande till mysig lässtund.

Det är viktigt att tidigt skapa ett gott förhållningssätt till böcker, att barnen respekterar boken och behandlar den väl. Det är också av största vikt att personalen har ett positivt synsätt på böcker och att de medvetet för in sagoläsning under barnens vistelse på förskolan.

Böckerna ska vara placerade så att barnen kommer åt dem och inte behöver fråga efter dem. Att man läser flera barnböcker dagligen i förskolan är väsentligt. Det ger barn som inte hemma får böcker lästa för sig kontakt med det skrivna språket.( Svensson, 1995).

Lillmöte

Denna del är under uppbyggnad.

Projekt

Denna del är under uppbyggnad.

Skrivhörna

Att vänja barnen, redan vid en tidig ålder, vid att använda ”skrivhörnan” på förskolan stimulerar till ett tidigt intresse för det skrivna språket.

För att barnen ska intressera sig för detta behövs en stimulerande plats med material som inspirerar till skrivlek. Det är viktigt att ta tillvara barnens tidiga skrivförsök och lyfta fram dem. I skrivhörna bör det finnas gott om inspirerande material.

Ge barnen möjlighet att utveckla sitt skrivintresse genom att till exempel ge dem egna skrivhäften, tillgång till olika sorters pennor, saxar, tidningar att klippa i och ord att skriva av. Introducera lekar med inriktning på skrift och räkning, till exempel affär och post.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.