Språklig medvetenhet

Här hittar du tips och råd hur barns språkliga medvetenhet kan tränas och utvecklas.

Förskolans läroplan (Lpfö 98, rev 2010) säger att förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar samt ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.
 • utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa förmåga.

Språklig förmåga innebär

 • att förstå talat språk
 • att kunna göra sig förstådd
 • att situantionsanpassa språket
 • att ha ett ordförråd avpassat till ålder
 • att ha en meningsbyggnad och grammatik avpassad till ålder

TRAS


TRAS är kort för "Tidig Registrering Av Språkutveckling I dagligt samspel". Det är ett norskt observationsmaterial av barns språkutveckling i förskoleåldern som är utvecklat av förskollärare och logopeder.

Materialet består av:

 • En handbok som ger en teoretisk beskrivning av de språkområden TRAS fokuserar på.
 • Vägledning i användning av cirkelschema
 • Cirkelschema. Ett schema med stödfrågor och åldersangivelser samt ett schema utan åldersangivelser.

Vad är TRAS?

TRAS är ett heltäckande, mer nyanserat observationsmaterial som visar barnets förmågor och hela språkutveckling.

Pragmatik:
Hur barnet använder språket. Samspel, kommunikation och uppmärksamhet

Fonologi:
Hur barnet använder språkets ljud och form. Uttal, grammatik, ordproduktion och meningsbyggnad

Semantik:
Hur barnet använder språkets innehåll och betydelse. Språkförståelse och språklig medvetenhet.

Syftet med materialet ligger i att ge pedagogerna i förskolan en bättre möjlighet att i ett positivt synsätt se resurser, kompetenser och möjligheter, upptäcka, analysera, förstå och reflektera över barnets språkutveckling och sätta struktur på språkstimulansen i förskolan.

Styrkan hos TRAS ligger i att observationerna sker i naturliga sammanhang, inte i specialkonstruerade situationer frånkopplade sitt sammanhang, inom ramen för den vardagliga leken, samvaron och pedagogiken.

Beställ

Observationsmaterialet finns att beställa på Nyponförlagets hemsida www.nyponforlag.se. Prata med din förskolechef innan du beställer.

Utveckla förmågan

Den språkliga förmågan kan utvecklas genom

 • rim och ramsor
 • samtal
 • böcker
 • sagor
 • lyssna på ljud
 • drama
 • lek
 • spel
 • realupplevelser
 • konkretisering

Tips på övningar

Påsen:
Läraren har en påse med olika föremål. Varje förmål beskrivs noga och barnen får gissa vad det är.

Ett barn får i uppgift att lägga ett noga utvalt föremål i påsen. Barnet får sedan i samlingen beskriva föremålet i sin påse och de andra barnen får gissa vad det är.

Dramatisera:
Läs eller berätta en känd saga och dramatisera den.

Gestalta:
Ett barn får med gester visa på något som man gör, till exempel cykla, rida, köra bil eller kamma håret. De andra barnen får gissa vad han/hon gör.

Hemliga saken:
Ett föremål, till exempel ett fat, skickas runt till barnen i tur och ordning. Det barnet som får fatet låtsas att det är något helt annat, till exempel en borste, en spegel, en gitarr eller en flöjt. De andra barnen får gissa vad "fatet" föreställer.

Böcker:
Läs en bok för några barn. Låt barnen med egna ord återge handlingen. Samtala kring bokens innehåll.

Fantasiberättelse:
Sitt i en ring. Hitta på en berättelse. Första barnet säger en mening. Nästa barn hittar på nästa mening och på detta sätt fyller man på till dess berättelsen är klar.

Gör egna sagor:
Låt barnen själva fantisera ihop en berättelse och rita bilder till denna. Leta tillsammans upp saker som kan användas när barnet berättar sagan.

Språkkort:
Lätt ut fyra kort. Tre av dessa hör ihop och ett ska bort. Vilket kort ska bort? Låt barnen motivera med egna ord varför kortet ska bort.

Rim-memory:
Gör ett memory-spel med kort som rimmar, till exempel hatt - katt, ko - sko, häst - väst och så vidare.

Rim och ramsor:
Rim och ramsor tränas i den dagliga verksamheten - vid matbordet, i samlingen, i sandlådan och på skogspromenaden. Låt barnen hoppa studsmatta och säga en ramsa samtidigt, till exempel "Pelle Plutt ...".

Lyssna på band:
Lyssna på ett band tillsammans med barnen. Samtala kring innehållet.

Lyssna på ett band med några vanliga fågelläten. Ta sedan med bandspelaren och gå ut och lyssna på fåglarna i naturen. Låt barnen jämföra och berätta vad de hör.

Lyssna på musikband. Samtala kring till exempel vilka instrument man hör och hur musiken låter. Är den snabb eller långsam? Hög eller låg? Ledsen eller glad? Låt barnen berätta vad de tänker på när de hör musiken.

Utveckla uppmärksamheten

Språklig uppmärksamhet innebär

 • att självständigt och medvetet fundera över språket.
 • att fokusera på språkets form i stället för betydelsen.
 • en förutsättning för att kunna lära sig läsa och skriva.

Du kan läsa mer om språklig medvetenhet och uppmärksamhet på www.bornholmsmodellen.se.

Praxis-alfabetet ger barnet en bild och ett ljud samtidigt med bokstaven.

Tips på övningar

Auditativ perception:
Barn behöver få många tillfället att träna den auditativa perceptionen genom att

 • lyssna aktivt.
 • höra nyanser och identifiera ljud. Exempelvis kan ett barn ligga på golvet, blunda och lyssna på alla ljud omkring. Vad hörs? Känner barnet igen alla ljud? Kan barnet höra vad du tappade?
 • lyssna selektivt. Försök att urskilja ett ljud bland alla andra, till exempel leta efter en väckarklocka som vi har gömt.
 • minnas ljud. Till exempel spela in olika ljud på band. Det kan vara från en promenad som alla får lyssna på tillsammans. Du kan också slå på en trumma eller klappa olika rytmer för att sedan låta barnen återge ljuden.
 • följa ljud. Dela in barnen i par och låt varje par på ett eget ljud, till exempel ett djurläte. Alla barn blandas, den ena blundar eller har bindel för ögonen och den andra låter. Den som blundar ska nu leta sig fram till sin kamrat genom att lyssna.

Uppmärksamma ord:
Jämför korta och långa ord. Låt barnen lyssna på olika ord för att sedan jämföra dem.

Dela ord:
Dela ord i delar, till exempel last - bil eller blom - kruka. Vad blir kvar om jag tar bort en den av ordet? Låt barnen komma på så många ord som möjligt som exempelvis börjar på sol eller slutar på glass.

Uppmärksamma stavelser:
Stavelselekar:
Klappa varje barns namn i stavelser, räkna tillsammans hur många det är.

Klappa stavelser i andra ord.

Hoppa stavelser i namn eller ord.

Räkna stavelser, lägg upp rätt antal klossar eller Kaplastavar.

Använd en handdocka som bara pratar i stavelser så att barnen måste segmentera tydligt för att dockan ska förstå. Heja-ramsor är bra att säga tillsammans. Där segmenterar man ofta. Se som exempel "A-ssa bra-ssa man-del-massa".

Rim och ramsor:
Det är inte nödvändigt att barnen förstår orden. Det går bra om barnen hittar på nonsens-rim. Det viktiga är att leka med språket.

Läs samma ramsa många gånger så att barnen får fylla i rimord som man utelämnar.

Samla rim på kort och då gärna med bild. Lek rim-memory genom att samla bilder på saker som parvis rimmar. Visa bilderna, sprid ut dem och låt barnen para ihop de som rimmar.

Jag älskar kaffe
Kaffe älskar ja
Får jag inte kaffe
dricker jag chokla

Gubben Gran for till stan
Köpte snus för en lus
Koka soppa på en loppa
Det var gubben bästa soppa

Den siste mohikanen är ännu inte död
han hänger i lianen
och käkar wienerbröd

Jag klappar mig på axlarna
när jag gjort nå't bra
Jag klappar mig på magen
när jag är mätt och gla
Jag klappar mig på huvet
när jag varit snäll
Jag klappar mig på stjärten
både morgon, middag, kväll

I pappas hatt satt en randig katt

Den bor en fluga i min stuga

Pappa kör många mil med sin fina bil

Per skulle baka en jättegod kaka

Jag vet en hund som heter Hugo
som kan räkna upp till ...,
och en gris som heter Gunnel
som har byggt en hemlig ...,
och en get som heter Greta
fast det vill hon inte ...,
och en tjur som heter Tor
som går omkring i röda ...

Jag vet en säl som heter Sally
som är mästare i ...,
och en val som heter Valle
som sover med sin ...,
och en haj som heter Halvar
som aldrig bits på ...,
och en delfin som heter Dennis
som är jättefin på ...

Uppmärksamma enskilda språkljud
Börja med det först när barnen är vana vid andra sätt att dela upp orden. Det är ljuden vi ska uppmärksamma och inte bokstävernas namn.

Introducera ett ljud i taget, gärna de ljud som barnens namn börjar med. Visa bilder på föremål som börjar med samma ljud. Munmotoriken är viktig. Gör övningar för läpparna och tungan som stimulerar känseln i munnen. Målet är att hitta ljudet i munnen.

Ha en påse med olika ljud. Härma deras läten, till exempel grodans, musens, hästens, kons, hundens, kattens eller fågelns.

Ha en påse med en snok i. Dra sakta upp snoken så länge barnen väser "sss". En argsint orm väser på tj-ljud!

Alliterationsramsor
Alliterationsramsor är bokstavsrim som är roliga att säga. Läs rytmiskt och klappa takten.

Till exempel:

Bjäbba inte Ebba
Busa inte Bror
Babbla inte Bolla
Bråka inte Tor

Duns och dunk, dunder och dån - Doris dänger i dörren.

I min mamma mössa
låg en massa mossa
och en mumsig mandarin

Till melodin "Räven raskar över isen" kan du sjunga:
Blonda Blenda rensar blåbär
Blonda Blenda rensar blåbär
Alla blad, alla blad
blås bort från blåbären, sa Blenda

Flaggar fladdrar glatt för vinden
Flugan flyger genom grinden
Flickan flätar flott sitt hår,
hon får flaxiga flätor

Harry har hittat en hare
Haren heter faktiskt Herman
Här kommer Harrys hare
Hej, jag heter Herman och är hare
Jag har hellånga öron och hoppar mig fram,
hoppar mig fram
Hundar kan jag inte med - nej!
Dom är så häftiga och hemska till humöret
När jag ser en hund får jag bråttom
När jag har bråttom hoppar jag,
två steg i taget, två steg i taget, två steg i taget. Hej!

Mer information

Kan Praxisljuden öka förutsättningarna för barn att knäcka läskoden? (pdf, 806 kB)

ABC-droppars betydelse för barns språkutveckling

Förskoleforum

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.