Sinnen

På den här sidan hittar du råd, stöd och information om sinnenas betydelse för språkutvecklingen.

Du hittar till exempel tips på lekar som du kan använda dig av i den dagliga verksamheten. I högermenyn finns tips på länkar om bra hjälpmedel, litteratur, samlingsmaterial och bokning av föreställningar.

Hörseln har dominerande betydelse för språkutvecklingen. Att höra innebär att kunna uppfatta, särskilja och identifiera ljud.

Synintrycket är minst 80 procent av våra sinnesintryck. För att kunna se aktivt måste vi kunna se saker vi tänker på och tänka på vad vi ser. Vi måste, med andra ord, vara närvarande i vårt seende.

Känselupplevelser är ofta mycket starka. Beröring av kroppen är viktig för nervsystemets utveckling och påverkar alla sinnen.

- Vår hud kan bli ett skal istället för en kontaktyta. Så lär er att tala med med huden, sa Gustav Skå Jonsson, svensk barnpsykiater.

Luktsinnet är liksom smaksinnet ett kemiskt sinne.

Hörsellekar

Viskleken

Sitt i ring och viska ett ord eller en mening till den som sitter bredvid. Nästa viskar till nästa och så vidare. Siste man säger högt vad den hört.

Gör efter ljud

Sitt i ring. Någon startar och gör ett ljud eller en rörelse med kroppen. Den som sitter bredvid faller in i samma ljud eller rörelse till dess alla gör samma. Då börjar nästa med ett annat ljud eller rörelse.

Exempel:

 • Fingertoppar mot varandra
 • Slag mot kinden med handen
 • Slag på magen
 • Slag på låren
 • Stamp med foten
 • Fingerknäppning
 • Gnid fingertopparna mot varandra
 • Hyssning
 • Klapp med händerna

Lyssna på ljud omkring

Lyssna och tala kring ljuden.

 • Starka - svaga
 • Långa - korta
 • Lika - oföränderliga

Kan du höra vad jag tappade?

Barnen får se föremål och höra hur de låter när de ramlar på golvet. Alla vänder sig om och blundar. Ledaren släpper ett föremål på golvet och var och en får gissa vad det var som lät.

Gömma klocka

Samma lek som "gömma nyckel", men med en klocka eller en äggklocka.

Gamla filmrullsburkar

Samla svarta burkar och fyll dem med olika föremål. Ha två av varje sort och försök att lyssna till vilka som är lika. Para ihop dem två och två.

Exempel:

 • Ris
 • Makaroner
 • Stenar
 • Socker
 • Nålar
 • Torkade kärnor
 • Små, små pappersbitar
 • Nubb

Experimentera med ljud

Använd bandspelaren och spela in vardagsljud. Spökljud kan också vara roliga experimentera med.

Mer information

www.ammot.se (samlingsmaterial, boka föreställning, litteratur)
www.horbart.se (hjälpmedel)
www.kikkuli.com (litteratur)
www.talamedtecken.se (litteratur)

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.