Motorik

Här hittar du stöd och råd i ämnet motorik.

Just nu finns ingen forskning som stöder kopplingen mellan motorik och barns språkutveckling, men i Lärarförbundets tidskrift Pedagogiska magasinet nr 3, 2013 går det att läsa:

- Sedan femton år vet forskningen att det finns ett samband mellan rörelseuteckling, språkutveckling och kognitiv utveckling, Det är inget konstigt med det, säger doktorand Göran Krantz.

Göran Krantz är doktorand i utbildningsvetenskap vid Plymouth University och ledare för forsningsinstitutet för eurytmi vid Rudolf Steinerhögskolan i Järna.

Samband mellan motorik och språk?

Motorik och inlärning - finns det något samband?
Länge har det funnits dem som ansett att motoriken inte har någon betydelse för inlärning. Nu är det vetenskapligt bevisat att en stimulerande omgivning, som lockar till lek och rörelse, bidrar till hjärnans utveckling.

Det finns forskning i Sverige som visar att motoriken och motoriska aktiviteter har betydelse för barns lärande. I tidningen Förskolan kan man läsa följande under rubriken "Barn som rör sig lär sig lättare":

Hans Forsberg, professor vid Motorik-laboratoriet på Karolinska Institutet i Stockholm, säger "Nu är det vetenskapligt bevisat. Aktiviteter och stimulerande miljö är extremt viktigt för hjärnans utveckling".

Professorn och hjärnforskaren Martin Ingvar säger att om man ska kunna lära sig något måste man få vara ifred från "interna störningar", alltså från en ovidkommande hjärnverksamhet. Det är just detta som de barn, som ännu inte har en välfungerande motorik, verkar drabbas av . Det verkar som att de ständigt störs av ovidkommande hjärnverksamhet.

Så här beskriver Håkan Karlsson (Sensomotoriskt centrum) deras situation: "De barn som har problem med balansförmågan måste hela tiden koncentrera sig på att uppfatta signaler från främst det vestibulära systemet, vilket gör att barnets energi går åt till att bara befinna sig. För en del av dessa barn verkar det som om den mesta av deras energi går åt till att klara av att bara sitta eller stå. Även problem med de primitiva eller posturala reflexerna kan störa barnet koncentration".

Källa:
Birgitta Sohlman
Möjligheterna finns. Om hjälp för barn med läs- och skrivsvårigheter och andra inlärningsproblem
Sama förlag AB, 2000

I Vägen till Språket (Centerheim Jogeroth, 1998) står det om sambandet mellan motorik och språk: "Det är viktigt att det lilla barnet får träna sin motorik så mycket som det är möjligt. Detta rörelseträningsstadium går inte att hoppa över som barnet ska kunna gå vidare i sin utveckling. Ett litet barn kan aldrig läsa sig att gå och tala samtidigt".

Det dröjer ganska länge innan det lilla barnet klarar av att gå samtidigt som det talar. För att barnet ska kunna detta måste hjärnbalken vara utvecklad så att samarbetet mellan hjärnhalvorna fungerar. Tyvärr tycks det ständigt bli fler och fler barn, som inte klarar av att använda sin talapparat samtidigt som de rör sig". Centerheim Jogeroth tror att det beror på att vi fått det för bekvämt och rör oss mindre. Därför anser hon att vi måste se till att barnen genom sina lekar får stimulans för sin motoriska utveckling. Hennes uppmaning till oss är: " Och du, barn behöver också vuxna lekkamrater. Så upp och hoppa!"

Träningstips

Så kan man träna munmotorik!
Det är viktigt att musklerna i munnen, tungan och läpparna tränas. Det kan man göra genom lekar där barnet till exempel får slicka, blåsa och grimasera.

 • Suga med sugrör, till exempel vatten, filmjölk, mjölk eller saft.
 • Blåsa pappers- eller bomullstussar till varandra. Om det är svårt kan man använda sig av ett sugrör.
 • Forma tungan på olika sätt, till exemempel kort, tjock, lång eller smal.
 • Rör tungan snabbt från mungipa till mungipa.
 • Slicka bort något gott och kletigt från läpparna eller mungipan, till exempel glass eller kolasås.
 • Gör indiantjut genom att slå med handen på munnen.
 • Sug i er spagetti.
 • Gör i ordning en "blåslåda" med blåsmaterial.
 • www.sagokistan.se kan du hitta så kallade munsagor.

Övningar som habiliteringen rekommenderar

 • Öppna munnen
 • Sträck ut tungan
 • Knip ihop läpparna
 • Visa tänderna
 • Blås
 • Le
 • Snörp ihop munnen
 • Pussa
 • Slicka runt munnen
 • Sträck ut tungan mot näsan
 • Sträck ner tungan mot hakan
 • Sträck tungan ut mot kinden
 • Lägg tungan under överläppen
 • Lägg tungan under nederläppen

Gör imitation av ljud till en rolig lek. Du kan använda ljud som att:

 • Snarka
 • Pussa
 • Smacka
 • Brumma
 • Koläte
 • Hundläte
 • Kattläte
 • Ormläte
 • Hästläte

Gör enkla ord som inte behöver betyda något. Till exempel:

 • va
 • baba
 • bada
 • vo
 • tata
 • tala
 • ba
 • lala
 • data
 • dada
 • lata

Mer information

Språklekar och språkverktyg

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.