Medveten språkstimulans i det dagliga arbetet

Som förskolepersonal måste vi vara väl medvetna om vår roll som pedagog och förebild. Här kommer det moderna ordet reflektera in i bilden.

Det finns massor av små stunder på dagen som vi inte kanske tänker på att de finns och hela tiden för vi någon slags kommunikation, medvetet eller omedvetet.

Vi i språkgruppen är väl medvetna om att vi på förskolarna har fullt upp med den verksamhet vi har. Därför har vi tänkt att man ska medvetandegöra sitt arbetssätt så språkmedvetenheten kommer in i allt vi redan gör, rutinsituationer, matsituationer med mera. Den form av språkstimulans vi talar om är den som inte ska behöva ta någon extra tid. Hör följer exempel på hur och när man kan arbeta medvetet med språket.

Hämtning - lämning, av- och påklädning

Här kommer kroppsmedvetande in, kroppsdelar, klädesplagg, svårt-lätt, över-under, kallt-varmt, motorisk träning. Låt barnen få lugn och ro. Här går det att hinna med många samtal bara vi tar tillfället och utnyttjar dem samtidigt som vi bekräftar barnen, uppmuntrar dem och hjälper vid behov.

Tvättrummet

Detta är absolut bästa tillfället till kontakt, när barnet ligger på skötbordet. Rim och ramsor, fingerlekar, kroppsdelar, intressanta bilder ovanför barnets huvud. Viktig tid för ögonkontakt och samtal. Ha böcker i närheten som kan användas vid pott- och toaletträning.

Matsituation

Detta är ett bra tillfälle för samtal. Här bekräftas också alla barn. Här tränas också färdigheter, sinnen, lukt, smak, syn, känsel, också koordination, samtal i grupp, vänta på sin tur, hjälpa andra, bordsskick mm. Vissa förskolor har bordsvärd. Man kan också föra in Praxis-alfabetet och tecken som stöd. Ett eller flera barn kan hjälpa till med avdukning, där bestick sorteras, rester till bruna påsen, disk uppe på vagnen. Ta fram rätt antal frukter. Här får vi in begreppet matematik.

Sagostund

En central del i tillvaron är böcker. Barnen läser för varandra eller för sig själva. En del har lärt sig texten utantill, medan andra fantiserar fritt. Att berätta eller läsa en saga är en tradition som funnits länge. Högläsning ur böcker är speciellt gynnsamma situationer för språkutvecklingen. Högläsning påverkar ordförrådet positivt, det ger också upplevelser av språk, som är kopplat till nutid, framtid och dåtid. Sitt gärna i små grupper, förklara svåra ord för barnen.

Sagotant

På en del förskolor kommer ”sagotant” och läser för barnen en gång i veckan. Biblioteket har samarbete med pensionärsorganisationerna som heter ALLAS BARNBARN. Detta finns över hela landet.

Barn som tittar på färgade påsar

Flanosagor och språkpåsar

Här är ytterligare exempel på hur man kan berätta sagor. Här blir formen mycket friare. Barnen gör även sina egna sagor. Språkpåsar är spännande. I dem kan det finnas hur spännande sagor eller sagor. Spänningsmomentet kan bli hur spännande som helst.

Skapa egna sagor

Det är så himla roligt att få rita på väggen. Här gör vi egna sagor. Fröken hjälper till att skriva, bra hjälpmedel, låt barnen skriv på datorn.

Projekt

Förskolans läroplan säger:

Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera.

Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.

Lillmöte

Förskolans läroplan säger:

Förskolan skall sträva efter att varje barn

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den
utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.
Att hålla lillmöte blir tillfälle till demokrati, gruppsamhörighet, att träna sina sinnen genom att våga prata och sjunga. I forumet stärker barnet sin jag-uppfattning och sitt självförtroende.

Stimulera fantasin

Ha en tillåtande miljö, våga säga ja till barns nyfikenhet att pröva sina teorier. Barns fantasi har inga gränser.

Utmanande miljö

En utmanande miljö väcker frågor, och spänningen kan bli enorm.

Min familj

Det här är ett album där barnen har foton på dem eller det som är viktigt i deras liv, till exempel föräldrar, syskon, husdjur och bostad. Barnen kan själva hämta sitt album och titta i om de känner att de längtar efter mamma eller pappa eller vill berätta för andra om bilderna. Barnen känner trygghet och utvecklar sin identitet. Utvecklar sin förmåga att berätta.

Att lära genom lek

Förskolans läroplan säger:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

Leken är viktig i barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. Här stimuleras bland annat fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem.

Att klä ut sig och få vara någon annan stimulerar barns utveckling och empati. I leken utvecklas deras språkliga förmåga tillsammans med jämnåriga.

Att tala genom en bild

Förskolans läroplan säger:

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

Man kan förstärka sitt språk genom bilden.

Språkmiljö

Skapa miljöer som väcker och stimulerar barns nyfikenhet. En bra läshörna är en plats där man i lugn och ro sitter skönt och har många böcker att välja på.

Vi vill sist, men inte minst slå ett slag för den fysiska miljön. Gör miljöerna så inbjudande att barnen inte kan låta bli att sätta sig med en bok, arbeta med datorn, rita och skriva, att klä ut sig och leka, att bygga, snickra och att få utmana sin motoriska förmåga.

Ta det som en utmaning!

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.