Kommunikation

På den här sidan hittar du råd och stöd i hur barnet utvecklar sin förmåga att kommunicera.

AKK

AKK är en samlingsterm för insatser som avser att förbättra en människas möjligheter att kommunicera. AKK står för Alternativ och Kompletterande Kommunikation och innebär att man kompletterar eller ersätter ett bristfälligt tal eller språk.

AKK används oftast till barn som är i behov av särskilt stöd men är minst lika bra att använda i kommunikation med barn med annat modersmål eller som stöd till de minsta barnen på förskolan.

Om AKK på landstingets hemsida

Mer information

Språkmål i förskolan (pdf, 16 kB)

Fakta om språk och kommunikation

Lästips om språkutveckling och språkstörning

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.