Dokumentation

På den sidan hittar du information om språkmålen i förskolans läroplan (Lpfö 98, rev 2010).

Materialet kan du använda i ditt systematiska dokumentationsarbete i barns språkutveckling.

TRAS

TRAS är kort för "Tidig Registrering Av Språkutveckling I dagligt samspel". Det är ett norskt observationsmaterial av barns språkutveckling i förskoleåldern som är utvecklat av förskollärare och logopeder.

Materialet består av:

  • En handbok som ger en teoretisk beskrivning av de språkområden TRAS fokuserar på.
  • Vägledning i användning av cirkelschema
  • Cirkelschema. Ett schema med stödfrågor och åldersangivelser samt ett schema utan åldersangivelser.

Vad är TRAS?

TRAS är ett heltäckande, mer nyanserat observationsmaterial som visar barnets förmågor och hela språkutveckling.

Pragmatik:
Hur barnet använder språket. Samspel, kommunikation och uppmärksamhet

Fonologi:
Hur barnet använder språkets ljud och form. Uttal, grammatik, ordproduktion och meningsbyggnad

Semantik:
Hur barnet använder språkets innehåll och betydelse. Språkförståelse och språklig medvetenhet.

Syftet med materialet ligger i att ge pedagogerna i förskolan en bättre möjlighet att i ett positivt synsätt se resurser, kompetenser och möjligheter, upptäcka, analysera, förstå och reflektera över barnets språkutveckling och sätta struktur på språkstimulansen i förskolan.

Styrkan hos TRAS ligger i att observationerna sker i naturliga sammanhang, inte i specialkonstruerade situationer frånkopplade sitt sammanhang, inom ramen för den vardagliga leken, samvaron och pedagogiken.

Beställ

Observationsmaterialet finns att beställa på Nyponförlagets hemsida www.nyponforlag.se. Prata med din förskolechef innan du beställer.

BRUK

BRUK är ett verktyg för självskattning av kvaliteten i samtliga läroplansstyrda verksamhetsformer.

BRUK kan vara en hjälp både för den enskilda verksamheten eller arbetsgruppen och för kommunen. Verktyget kan användas för att starta utvecklingsprocesser, som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Om BRUK på Skolverkets webbplats

Mer information

Språkmål i förskolan (pdf, 16 kB)

Skolverket om förskola

Förskoleforum

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.