Språkpärmen för förskolan

Här växer språkpärmen Enköpingsmodellen fram digitalt. Undan för undan läggs sidor, relaterade dokument och länkar in.

Språkpärmen Enköpingsmodellen är ett stödmaterial till all förskolepersonal. Syftet med språkpärmen är att ha en modell för hur barns språkutveckling ska stimuleras i förskolan.

Både på de kommunala och fristående förskolorna finns språkombud som representerar den egna förskolan. Samtliga språkombud träffas i ett forum ett par gånger per termin för att utbyta erfarenheter och utveckla verksamheten. I högermenyn under relaterade länkar finns en förteckning över samtliga ombud. Där finns också en beskrivning av språkombudets roll.

Lite bakgrund

En projektgrupp tillsattes i början av 2001. Språkpärmen initierades av en grupp förskollärare och har sedan dess vuxit till ett gediget stödmaterial. Pärmen har funnits i pappersformat, men nu pågår ett arbete för att digitalisera den.

Idéer eller synpunkter på innehållet

Har du idéer eller synpunkter på innehåll eller utformning är du välkommen att kontakta:

Anneli Melin
Förskolechef Fannalund/Gånstas förskolor
E-post: anneli.melin@enkoping.se

Jessica Lindegren
Informatör
E-post: jessica.lindegren@enkoping.se

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.