Bedömningsstöd

Nedanstående bedömningsmaterial ska användas obligatoriskt för samtliga elever i Enköpings kommunala grundskolor.

Genomförda nationella prov för samtliga årskurser rättas centralt av en grupp verksamma lärare i Enköpings kommun. Syftet med central rättning är att uppnå likvärdig bedömning och kollegialt lärande, samt synliggöra utvecklingsmöjligheter. Vill du läsa mer om fördelarna kan du läsa här i ett inlägg av Annika Sjödahl.

Kompletterande bedömningsstöd

Utöver de ovan nämnda bedömningsmaterialen har ledningsgruppen för skolförvaltningen beslutat att varje skola i kommunen tar eget ansvar för vilket eller vilka bedömningsmaterial som används på respektive skola. De lokala förutsättningarna, skolans inriktning och personalens kompetens ska utgöra grunden för valet av material.

Varje förskollärare/lärare följer sina elevers kunskapsutveckling när det gäller språk-, läs- och skrivförmåga. Vi föreslår följande bedömningsmaterial:

Referenser

Lundberg, I. & Herrlin, K. (2005). God läsutveckling. Stockholm: Natur & Kultur

Lundberg, I. (2010). God skrivutveckling. Stockholm: Natur & Kultur

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.