Arbetsgång för elevers utveckling mot målen

Vi har en arbetsgång för elevers utveckling mot målen. Till arbetsgången hör ett antal blanketter. Du hittar dem på vårt blankettorg på Komin.

Omslag på broschyr

Pedagogisk utredning

Pedagogiska utredningar av läs- och skrivsvårigheter ska utföras av pedagogisk personal med tillräcklig kompetens inom området.

Utredningsgången ska följa Arbetsgången för elevers utveckling mot målen.

Varje rektor ska på sin skola inventera om det finns tillräcklig kompetens för att genomföra pedagogiska utredningar inför bedömning inom området. Till den inventeringen ska sedan kompetensutvecklingsinsatser samordnas.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.