Skolverkets NT-satsning

ENaT:s pedagoger är Enköpings kommuns representanter i Skolverkets NT-satsning.

Målet med NT-utvecklarnas arbete är att genom handledning och kollegialt lärande bidra till att utveckla undervisningen med barnen och eleverna i fokus. NT-utvecklarna träffas, utbyter erfarenheter och utbildas genom fysiska träffar och på distans med speciellt utvalda utbildare inom bland annat handledning, skolutveckling och ämnesdidaktik.

Genom det nationella nätverket och utbildningen utvecklar NT-utvecklarna kunskap inom bland annat

  • systematiskt kvalitetsarbete
  • processledning
  • bedömning för lärande
  • språkutvecklande arbetssätt.

De tränar också på att använda olika verktyg som behövs för att verka som lokala skolutvecklare. Nätverket och utbildningen pågår under två och halvt år, 2014-2016, med en omfattning på en dag i veckan där NT-utvecklarna kontinuerligt utvecklas genom handledning och utbyter erfarenheter. NT-utvecklarnas kollegiala arbete i skolan startar direkt och fortgår parallellt med utbildning.

Läs mer om Enköpings kommuns NT-satsning (pdf, 80 kB)

Frågor gällande när din skola ska vara med i satsningen ställs till ENaT:s pedagoger.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.