Samarbeta med oss

ENaT fördelar ett antal temadagar för varje skola under läsåret.

Raketutställning

Till grund för fördelningen är bland annat skolornas storlek.

Temadagarnas innehåll, det vill säga tema, årskurs, klass och personal, bestäms lokalt på skolan med rektor som ansvarig.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.