Samarbeta med oss

Enabygdens Naturskoleverksamhet fördelar ett antal utedagar för varje skola under läsåret.

Barn i skogen

Till grund för fördelningen är bland annat skolornas storlek.

Utedagarnas innehåll, det vill säga tema, årskurs, klass och personal, bestäms lokalt på skolan med rektor som ansvarig.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.