Följ med oss ut för att lära in!

Med utomhuspedagogiken flyttas lärandet ut i naturen, kulturlandskapet och samhället. Det innebär direktupplevda inlärningssituationer där delar av alla skolans ämnen och teman kan genomföras.

Barn bygger i skogen

Pedagogiken betonar platsens betydelse för lärandet och även vikten av samverkan mellan klassrum och uterum. Grundläggande är upplevelser i verkligheten som leder till upptäckter, förståelse och insikt.

Utomhuspedagogik är praktisk inlärning med hela kroppen och alla sinnen. Pedagogiken är ett utmärkt sätt att svetsa samman grupper och träna elevernas förmåga till empati och samarbete.

Litteratur och lånemateriel

Om du är intresserad kan du läsa mer om utomhuspedagogik. Vi har gjort en litteraturförteckning över bra böcker. 

Vår litteraturförteckning (pdf, 68 kB)

Om du vill får du låna materiel att använda i din undervisning från oss.

Vår materielförteckning (pdf, 22 kB)

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.