Markanvisningar

När kommunen har markområden som ska bebyggas anordnas ibland markanvisningar. Det innebär att ett byggbolag kan få ensamrätt att utveckla ett byggprojekt på kommunens mark under en viss tid.

Vill du få information om kommunens markanvisningar? Maila dina kontaktuppgifter till exploatering@enkoping.se. Då lägger vi in din mailadress på den sändlista som vi använder för att informera om aktuella markanvisningar.

Pågående markanvisningar på Mälardalskartan

Markanvisningstävling för Älvdansen

Under hösten har Enköpings kommun anordnat en markanvisningstävling för bostadsbebyggelse inom Älvdansen (även kallat Kyrkoherdens Fiskevatten). Älvdansen är ett nytt bostadsområde i Enköping som fullt utbyggt kommer innehålla cirka 700 lägenheter, äldreboende och förskola.

Veidekke Bostad AB la det högsta budet och har därför blivit anvisad marken. De kommer att bygga radhus med bostadsrätter. Kvarteret beräknas stå klart 2020.

Markanvisningar i Åkersberg

Ambitionen är att markanvisningarna ska ske under första kvartalet 2018.

Maila dina kontaktuppgifter till exploatering@enkoping.se. Då lägger vi in din mailadress på den sändlista som vi använder för att informera om aktuella markanvisningar.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.