Markanvisningar

När kommunen har markområden som ska bebyggas anordnas ibland markanvisningar. Det innebär att ett byggbolag kan få ensamrätt att utveckla ett byggprojekt på kommunens mark under en viss tid.

Vill du få information om kommunens markanvisningar? Maila dina kontaktuppgifter till exploatering@enkoping.se. Då lägger vi in din mailadress på den sändlista som vi använder för att informera om aktuella markanvisningar.

Pågående markanvisningar på Mälardalskartan

Markanvisningstävling för Älvdansen

Enköpings kommun bjuder in till markanvisning för bostadsbebyggelse inom Älvdansen (även kallat Kyrkoherdens Fiskevatten). Älvdansen är ett nytt bostadsområde i Enköping som fullt utbyggt kommer innehålla cirka 700 lägenheter, äldreboende och förskola.

Skicka in tävlingshandlingarna till exploatering@enkoping.se.

Vi behöver ha tävlingshandlingarna hos oss senast den 2017-11-06.

Inbjudan och handlingar till tävlingen

Inbjudan till markanvisningstävling (pdf, 504 kB)

Detaljplan med genomförandebeskrivning (pdf, 2 MB)

Detaljplan med plankarta (pdf, 797 kB)

Stadsplaneförslag för kvarteret Kyrkoherdens fiskevatten (pdf, 43 MB)

Geoteknisk undersökning 2009 Bjerking (pdf, 2 MB)

Geoteknisk undersökning 2015 Bjerking (pdf, 1 MB)

Geoteknisk undersökning 2016 Bjerking (pdf, 5 MB)

Geoteknisk undersökning 2016 Tyréns (pdf, 946 kB)

Geoteknisk undersökning 2016 Väg- och VA-ingenjörerna (pdf, 807 kB)

Riktlinjer för markanvisning (pdf, 154 kB)

Markanvisningar i Åkersberg

Markanvisningar i Åkersberg kommer att ske under 2017/2018. Kontakta oss genom exploatering@enkoping.se för mer information.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: naringsliv@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.