Pappersfaktura

Hantering av fakturor för dig som är leverantör.

Kommunens förvaltningar och avdelningar gör många inköp. För att leverantörsfakturor ska komma till rätt mottagare och betalas i tid är det viktigt att du som leverantör får ett korrekt beställar-id från kommunens beställare (en sjusiffrig kod). Saknas beställar-id kommer fakturan inte rätt.

Faktureringsadress för pappersfakturor

Enköpings kommun
Beställar-id, sjusiffrig kod
Box 924
745 25 Enköping

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor: 30 dagar efter fakturans ankomst. Faktureringsavgift och expeditionsavgift betalas inte. Dröjsmålsränta betalas enligt räntelagen. Den beräknas efter gällande referensränta.

Har du frågor om fakturering?

Kontakta: ekonomiservice@enkoping.se

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.