Leverantörsfakturor

Hantering av fakturor för dig som är leverantör.

Fakturering

Kommunens förvaltningar och avdelningar gör många inköp. För att leverantörsfakturor ska komma till rätt mottagare och betalas i tid är det viktigt att du som leverantör får ett korrekt beställar-id från kommunens beställare (en sjusiffrig kod). Saknas beställar-id kan inte fakturan hanteras.

Betalningsvillkor: 30 dagar efter fakturadatum. Faktureringsavgift och expeditionsavgift betalas inte. Dröjsmålsränta betalas enligt räntelagen, den beräknas efter gällande referensränta.

Elektronisk faktura

Du som leverantör kan effektivisera din fakturahanteringsprocess genom att skicka elektroniska leverantörsfakturor till oss. Förutom att spara på porto och brevpapper gör du även en insats för miljön.

Enköpings kommun tar emot elektroniska fakturor (e-faktura) via VAN Operatör eller Fakturaportalen. De skickas i filformat Svefaktura enligt SFTI.

På samtliga fakturor ska referens anges bestående av en 7-siffrig kod, till exempel 2110300. Vid felaktig eller saknad referens kommer fakturan inte att levereras till oss, den informationen sker till av er angiven mailadress. Den behöver korrigeras och sändas om. Vänligen kontakta beställaren för korrekt beställnings-id.

För användandet av VAN Operatör; kontakta ditt företags samarbetspartner för anslutning.

Vår VAN-operatör: EVRY

Vår partsidentitet: 2120000282

Innehållskrav: Alla fakturor som skickas till oss ska ha en giltig referens. Ange sjusiffrigt beställnings-id i "Er referens", fältet /Invoice/RequisitionistDocumentReference/cac:ID i Svefakturan.

Bilagor: Skickas som Base64 i ett "ObjectEnvelope", tillsammans med den faktura de hör ihop med, "istoppade" i ett SBDH-kuvert.

Kontakt Evry: edi.se@evry.com

Information vid anslutning via Fakturaportalen

Enköpings kommun vill underlätta för sina leverantörer att skicka Elektroniska fakturor och erbjuder en kostnadsfri tjänst. Fakturaportalen är lämplig för företag som saknar affärssystem för e-fakturering.

Det går att skicka 25 stycken fakturor kostnadsfritt per månad, flera lösningar finns tillgängliga om utökat behov finns.

Fakturaportal: www.fakturaportalen.se

Kontakt: support@fakturaportalen.se, Tfn 08–446 34 00

Pappersfaktura

Enköpings kommun arbetar för att minska antalet pappersfakturor, så vi tar i undantagsfall emot pappersfakturor och skannar in via vår skanningscentral.

Fakturor skickas till nedanstående adress.

Enköpings kommun
Beställar-id, sjusiffrig kod
Box 924
745 25 Enköping

Leverantörsfakturans innehåll

För att fakturan ska kunna hanteras ska beställarkod (referens) och mottagarens namn finnas på fakturan.
För att säkerställa problemfri hantering ska fakturor till Enköpings kommun innehålla följande information:

 • Fakturadatum och förfallodatum
 • Fakturanummer
 • Beställarkod samt beställare
 • Mottagaren av fakturan hos kommunen
 • Faktureringsadress
 • Leveransadress (adressen till godsmottagaren)
 • Leveransdatum alternativ leveransperiod
 • Leverantörens namn
 • Leverantörens adress
 • Bankgiro eller plusgiro
 • Valuta
 • Totalt fakturerat belopp
 • Momsbelopp i SEK (om svensk leverantör)
 • Organisationsnummer och VAT-registeringsnummer
 • F-skattsedel
 • Specifikation av varor och tjänster som levererats

Har du frågor om leverantörsfakturor?

Kontakta ekonomiservice@enkoping.se

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.